Grawer

Bardzo ciekawy efekt przestrzenny zdobienia ceramiki reklamowej jest możliwy do uzyskania w technice graweru. Warstwa szkliwa jest mechanicznie zdarta do czerepu kubka. Głębokość wyżłobienia dochodzi do 1 mm w głąb wyrobu. Przy zdobieniu ceramiki z kolorowym szkliwem uzyskujemy kontrast do koloru czystej porcelany lub nieszkliwionego  porcelitu. Dodatkowo jest możliwe wypełnianie kolorowymi farbami uzyskanego reliefu co daje nam dodatkowy efekt przestrzenny.

To zdobienie można łączyć ze zdobieniem kalkomanią ceramiczną, kalkomanią organiczną.

Jest możliwe również powierzchniowe piaskowanie gdzie uzyskuje się efekt satynowej – matowej powierzchni.

 

Proces technologiczny:

 • - przygotowanie projektu do plotowania
 • - wycinanie wzoru w folii
 • - naklejanie maski folii na produkt
 • - piaskowanie
 • - usunięcie folii maskującej 

Ograniczenia:

 • - najdrobniejszy element wzoru nie może mieć mniej niż 1mm x 1mm.
 • - w przypadku wypełnienia więcej niż jednym kolorem, odstęp pomiędzy elementami malowanymi nie może być mniejszy niż 2 mm
 • - możliwość dodatkowego efektu barwienia powierzchni piaskowanej.
 • - zdobienie pracochłonne wymagające konsultacji zaprojektowanej dekoracji ze względu na ograniczenia technologii

 

Zalety:

 • - zdobienie trwałe
 • - możliwość łączenia z innymi technikami zdobienia ( ze zdobieniem kalką ceramiczną, kalkomanią organiczną )
 • - piękny efekt przestrzenny 3D
 • - możliwość dodatkowego efektu barwienia powierzchni piaskowanej

Image
Grawer